Vital Care, zavod za vitalno življenje

Veliki trg 7, 6310 Izola

DŠ: SI91401968

info@udosport.si

office@udosport.si

00386 (41) 600 742

 

Licenca / Licence

Vital.Care, zavod za vitalno življenje

Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev / Licence to perfom the activity of organising package travel: 2066 (št. vloge / application nr. 11361/1)

Licenca za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev / Licence to perfom the activity of selling package travel: 2067 (št. vloge / application nr. 11361/2)

Licenco je izdala Gospodarska zbornica Slovenije / Licence granted by the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia

gzs